HOLTER / EKG 24-timmars

Elektrokardiografisk hjärtundersökning, EKG, visar hjärtats rytm och elektriska aktiveringsmönster.

Undersökningen visar hur hjärtat slår under ett dygn och används bl.a för diagnos av hjärtrytmrubbningar (arytmi). Fem elektroder tejpas fast på bröstkorgen och kopplas till en liten bärbar dosa. Patienten kan leva precis som vanligt under dygnet men kan inte duscha eller bada.  Lämplig klädsel är byxor med skärp och en stor tröja.

När dosan stängts av tas elektroderna  bort. Sedan redigeras och analyseras inspelningen av hjärtslagen. Det går att ta bort elektroderna i hemmet vid anvisad tid och återlämna apparaten till mottagningen.