24-timmar blodtryck

Ett vanligt fenomen är att blodtryck som mäts av läkaren vid läkarbesöket är högre än när det mäts av en distriktssköterska eller av patienten själv i hemmet. Detta fenomen, ibland kallat "vitrockshypertoni", har varit ett av skälen till att man allt oftare mäter blodtrycket under en längre period i stället för att endast mäta ett eller ett par blodtryck hos läkaren eller sköterskan. Den längre mätningen kallas 24-timmars blodtrycksmätning eller ambulatorisk blodtrycksmätning. Man får då ha på sig en speciell blodtrycksmätare som får sitta på i ett dygn. Under denna tid mäter apparaten automatiskt blodtrycket tre till fyra gånger per timme, på natten ofta bara två gånger per timme. Läkaren kan då se hur blodtrycket ligger under vardagen och hur mycket det minskar under natten.

Samma typ av mätning används ibland också för att utvärdera resultatet av läkemedelsbehandling av blodtrycket.