Kista Heart verksamhet Har  Upphört

 

Välkommen till oss

Kista Heart är en privatdriven specialistläkarmottagning. Vi har avtal med Stockholms läns landsting inom s.k. nationella taxan. Vi jobbar med remisser från olika vårdcentraler, sjukhus och andra hjärtmottagningar.

Vår läkare har specialistkompetens inom Kardiologi/ invärtesmedicin med mångårig erfrenhet i lungsjukdomar också.